Kötetlen szabadszertartas, szimbolikus esküvö ...

 

 

Formaságaiban és az ár tekintetében is hasonló a hivatalos házasságkötési szertartáshoz, ezért bizonyos feltételek megléte esetén kihelyezett esküvönek minösül.

( Információt a  feltételekröl konkrét érdeklödés 

esetén nyujtunk. )

 

 

Azoknak a pároknak is ajánljuk, akik még nem érzik életüket a hivatalos kötelezettséggel járóan összekötni, viszont az összetartozásukról ünnepélyes keretek között szeretnének tanúságot tenni.

Az ár és kivitelezés kölönbözik a Szertartásvezetök tekintetében, ami minden esetben egyeztetés tárgyát képezi. Kapcsolatfelvétel és árinformáció:  Link:Ár & Service.

 Mielött az oldalt elhagyod, kérünk az alanti szöveget figyelmesen olvasd végig.

 

Az úgynevezett "szabad szertartás" - angol nyelvjárásban, free wedding -, német nyelvterületen

" Freie Trauung" -ként ismert, ami a germán  " kölcsönös bizalmat ünnepélyesen megerösiteni " szóösszetételböl származik. Ez a középkorból eredö ritus hivatott volt a családalapitásra eskü

alatt igéretet tenni, a férfi és nö együttéléséséhez a szülök által hozzájárulni. A jogállami rendszer bevezetését követöen pedig erre a rituáléra épült a polgári házasságkötés szertartás.

Hovatovább azonban a legújabbkori, - nemzetközi családjogi törvénynek megfelelö - polgári házasságkötés gyakorlatilag egy szóbelileg kötött, de a szándékot aláirással ellátott szerzödés, egy egybehangzó akaratkinyilvánitás, a törvényes alapon létrejövö családalapitáshoz. De nem eskü, nem eskü alatt tett fogadalom mint ahogy az a kezdetek kezdetén volt, - amiböl a magyar szójárás szerinti .... esküvö .....  szó is kialakult.

Ezzel szemben a szabad esküvöi szertartás, egy a közös, családi élet  megtartására, egymás megbecsülésére, egymás szeretetére, egymás iránti kitartásra irányuló ünnepélyes, tanúk elött

tett fogadalomtétel, ( akinek szivböl jön és felvállaja, - eskü alatt )  személyes igéret. - mint ahogy régen, de mai kornak megfelelö szertartásforma szerint.

Ha valaki mindezt komolyan veszi és nemcsak a külsöségek miatt kerül sor a szertartásra, a két esküvöi forma között a különbség az, ,..... hogy amig a polgári házasságkötést manapság nagyon könnyü felbontani, addig az eskü alatt tett fogadalmat megszegni,  ahhoz komoly alapokon nyugvó megfontolt elhatározás szükséges - ami a másik fél engesztelö hozzájárulása nélkül alig lehetséges.

                                                                ~~~~~~~

A szabad esküvöi szertartás amennyiben nem kihelyezett esküvö, egy minden hivatalos eljárástól, okmánybenyujtási kötelezettségtöl mentes fogadlomtétel, és önmagában államilag nem elismert, igy ezáltal  hivatalos kötelezettség sem jön létre ezáltal. Ellenben az egymásnak eskü alatt tett fogadalom megtartása egyik lehetséges módja, az elrettentöen gyakoria és egyre inkább túl koroai, túl gyor és túl könnyü elhatározásból eredö válások számát csökkenti.